Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: