Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: