Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: