Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund003vm , 2482hund003vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 39423
Kommentar: