Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens051vm , 2403stens051vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 6282
Kommentar: