Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund019vm , 2401rund019vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 6384
Kommentar: