Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger009vm , 2480deger009vm Budgetår: 2015
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 14959
Kommentar: