Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk030vm , 2482holk030vm Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4638
Kommentar: