Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HARTSJÖN , 710231-174375 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 12880
Kommentar: