Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj081vm , 2480gärssj081vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 32055
Kommentar: