Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb003vm , 2482malb003vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 32466
Kommentar: