Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ORRMYRTRÄSKET , 707055-167290 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 6832
Kommentar: