Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VITTJÄRNEN , 716011-170342 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 1840
Kommentar: