Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 54,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid: Höst
Kostnad totalt: 70848
Kommentar: