Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: PENGSJÖN , 708857-168855 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid: Höst
Kostnad totalt: 19680
Kommentar: