Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Oxbäcken kdos, 24KDOS721727-173575 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 132000
Kommentar: