Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VÄGSJÖN , 715354-169878 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 39,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 67704
Kommentar: