Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärnsbäcken, 17VTM65 102 27/28 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7795
Kommentar: