Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8748
Kommentar: