Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 2 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15381
Kommentar: