Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BJURSJÖN, 659955 130916 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 44,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 36520
Kommentar: