Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA BAKSJÖN, 662715 133602 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 9960
Kommentar: