Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLSTJÄRNET, 664105 132841 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4150
Kommentar: