Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSTJÄRNEN, 669394 133696 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14110
Kommentar: