Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 666123 134259 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 95,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 78850
Kommentar: