Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664877 136135 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8300
Kommentar: