Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GRANSJÖN, 17VTM66 414 136 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8300
Kommentar: