Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5810
Kommentar: