Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HYTTJÄRNEN, 665966 139598 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9960
Kommentar: