Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BACKTJÄRNEN, 664880 138712 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 8300
Kommentar: