Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LOMTJÄRN, 17VTM80 601 4a Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3320
Kommentar: