Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: NORDVIKSSJÖN, 665821 140566 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 19,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 15770
Kommentar: