Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GRUNDSJÖN, 663817 140678 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 37,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 30710
Kommentar: