Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 14940
Kommentar: