Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: