Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: