Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 370, 07VM370 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: