Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gammbodtjärnarna, OBJ-95:05 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,70 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Vinter
Kostnad totalt: 5319
Kommentar: