Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, OBJ-108:06 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Vinter
Kostnad totalt: 35514
Kommentar: