Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fleshöjdtjärnen, 45_11 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 10500
Kommentar: