Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stor-Ormtjärnen, 34_141 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,09 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 14350
Kommentar: