Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 372, 07VM372 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import