Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ösjön, 650145149340 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7539
Kommentar: