Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lindhultsgöl, 098840 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 10647
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import