Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ungshålagölen, 074158 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1967
Kommentar: