Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bockasjön, 101177 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6084
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import