Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gållsjön, 670072 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3690
Kommentar: