Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7380
Kommentar: