Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024071, 06VAT024071 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7605
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import