Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077030, 06VAT077030 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14412
Kommentar: